Informacije na hrvatskom

Europa se širi , a mnogi žele rasti s njom.
Europa potiče i mnogi od toga imaju koristi.
EU-X zajedno s vama razvija uspješne kooperativne projekte s realističnim ciljevima i dugoročnim rezultatima.
EU-X vas podržava od početka pa sve do evaluacije, od osiguranja kvalitete do dokumentacije.
EU-X nudi raznovrsna iskustva u metodama i konceptima kao i široku mrežu kontakata.
[column width=“eight“ place=“first“][headline htype=“h4″]Suzana Lange[/headline]
Foto: NALAS
 
Moja ekspertiza obuhvaća sljedeća područja:

 
 
Kratka biografija
Diplomirana sam politologinja i preko 10 godina aktivno djelujem u području međunarodne suradnje.
 
Radno iskustvo:
Upravljanje projektima, upravljane programima, , event menagement, moderiranje, trening, savjetovanje, razvoj projekata, dobivanje EU fondova, izrada dokumentacije, monitoring i evaluacija.
 
Dosadašnji poslodavci
Europska komisija, BMWi, GIZ, Moviemiento e.V., blue advancing european projects, Institut für Europäische Politik
 
Glavna područja ekspertize
Good governance, razvoj organizacije, okoliš, gospodarstvo, mladi, kultura.
 
Modeli upravljanja
Kvalificirana za GIZ Capacity WORKS i EU Project Cycle Management.
 
Poznavanje jezika
Materinji jezik: njemački; tečno govorim: engleski, francuski, hrvatski/srpski/bosanski; razumijem: ruski i makedonski
 
Regionalno iskustvo
Radila sam u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Zapadnom Balkanu, Istočnoj Europi, Južnom Kafkazu, Sjevernoj Africi i USA.
 
 
EU-integracija, proširenje EU, EU-politika prema susjednim zemljama
Zavoljela sam EU kad sam tijekom prve razmjene učenika iskustila pogled preko vlastitih granica i spoznala koliko je mojim suučenicima bilo nekomplicirano i samo po sebi razumljivo učiti i raditi u susjednim državama. Za mene je to tada bilo povezana s administrativnim poteškoćama, jer nisam imala EU državljanstvo. . Ovi boravci u inozemstvu ostali su mi u sjećanju.
 
Tako sam za vrijeme moga njemačko-francuskog studija politologije organizirala projekte razmjene sa zemljama koje su susjedi EU.
 
Nekoliko primjera:

  • U okviru proširenja EU prema istoku 1.5.2004, inicirala sam i koordinirala međunarodnu konferenciju studenata.
  • Sa suradnicima iz Berlina, Pariza i Moskve organizirala sam studijska putovanja u institucije triju zemalja za bilateralnu suradnju.
  • Kao član berlinske udruge Moviemiento e.V. sudjelovala sam u organizaciji brojnih pokretnih festivala kratkoga filma.

 
 
Upravljanje projektima za savjetodavne tvrtke, državnu upravu i i NGOe
Ova strast za razmjenom kao i postignuti rezultati doveli su do toga da mi to postane životno zanimanje. Od 2003. godine organiziram projekte za Capacity Development u području koje uključuje EU kandidate i susjede.
 
Nekoliko primjera:

  • Za Institut für Europäische Politik koncipirala sam i moderirala Train-the-Trainer-seminare u Srednjoj Europi.
  • Za blue! advancing european projects akvirirala sam i vodila Twinning projekte Saveznog ministarstva za okoliš.
  • Za berlinsku udrugu Moviemento e.V. razradila sam i koordinirala jedriličarski film-i-okoliš-festival Moving Baltic Sea.

 
 
Upravljanje EU programima i bilateralne suradnje
Kako bih proširila vlastite horizonte usmjerila sam se prema ustanova i umrežavanju na niveau programa:

  • EKao menadžer za GIZ otvorenog regijonalnog fonda razvila sam i upravljala prekograničnima projektima za komunalni razvoj s različitim partnerima iz Južne Europe.
  • U Saveznom ministarstvu gospodarstva (BMWi) bila sam nadležna za osiguranje kvalitete i spajanje Twinning-projekta BMWi-a i njegove nadređene ustanove.
  • Za Europsku Komisiju sam koordinirala Twinning, TAIEX- i SIGMA instrumente za razvoj u istočnim EU susjednim zemljama.

 
 
Osiguranje kvalitete europskih projekata za suradnju
Od 2013, nakon povratka u Njemačku, radim kao free-lance stručnjak za međunarodno suradnju.
 
U sklopu mog savjetodavnog posla ponovno sam u direktnom kontaktu s projektima i partnerima tako da imam direktan uvid u događaje na terenu. Zbog heterogenih zahtjeva pojedinih natječaja stalno se suočavama s drugačijim i različitim partnerima za suradnju kao i tematskim područima. To me jako obogaćuje, kako stručno tako i osobno.
 
Kao konzultantica sam u mogućnosti s dovoljne udaljenosti i u miru razviti kvalitetan uvid izvana i i na taj način strukturirano i sadržajno podržati projekte. Kao i uvijek, volim opipljive i konkretne rezultate. Posebno sam ponosna kada se dogodi „Aha“-trenutak nakon što neka jedna ideja postane stvarnost – na primjer sjećajućenja sudionika na početne rasprave o konceptu organizacije.
 
Ovisno o vrsti zahtjeva natječaja, radim zajedno s kvalificiranim kolegama koji u tim unose specifično poznavanje materije, iskustvo i dodatne vještine. Na taj način stvaram svoje vlastito dinamično i vrijednosno okruženje koje mi omogućuje mijenjati stvari nabolje.
 
[/column][column width=“eight“ place=“last“][headline htype=“h4″]EU-X usluge[/headline]
SONY DSC
 
EU-X vam daje savjete u svim fazama projekta.  

 
 
Razvoj projekta i aktiviranje poticajnih sredstava
Projektne prijave uspješne su samo ako odgovaraju kako potrebama partnera tako i ciljevima programa na koji se projekt prijavljuje.
 
EU-X NUDI…
EU-X poomaže ustanovama, neprofitnim organizacijama i poduzetnicima u izradi i razvoju projekata i u dobivanju poticaja. Zajedno s našim klijentima i partnerima razvijamo uvjerljive projektne koncepte s ambicioznim, ali realističnim ciljevima.
 
Suradnje imaju smisla samo ako se na taj način povećava vrijednost. EU-X ppomaže nositeljilja projekta u traženju komplementarnih partnera za suradnju kao i u prikladnim oblicimaka suradnje.
 
U okviru programa Erasmus i Twinning EU-X je već ranije stručno ocjenivao zamolbe za projekte na zahtjev provedbenih tijela. EU-X koristi stečeno iskustvo za savjetovanje dobivanja sredstava iz EU fondova.
 
EU-X SE ISTIČE u…
EU-X je jako dobro upoznat s pravnim, administrativnim i strateškim općim uvjetima europskih projekata i programa. Prijavitelji mogu računati da će sve i važni elementi projekta biti obuhvaćeni – od prilagodbe projektne ideje ciljevima natječaja do izrade proračuna prihvatljivih troškova.
 
Projekti se često moraju uklopiti u jako specifični sadržaj. Ako netko nije uključen u projekt može jasnije prepoznate važne ciljeve, jasnoću i smjer djelovanja određenog projekta.
 
EU-X ima veliko iskustvo i svjetsku mrežu kontakta, kako u EU tako i izvan EU-a.
 
EU-X I VI…
Kontaktirajte EU-X kako biste razvili dobre projekte s dodanom vrijednošću i osigurali njihovo financiranje – odnosno kako bi vaš natječaj sufinancirao prave projekte.
 
 
Provedba projekta i izgradnja kapaciteta
Pod utjecajem upravljanjem usmjereno k rezultatima projektni tim ima slobodnije mogućnosti organizacije svakodnevnog poslovanja, a istovremeno veću vlastitu u ostvarivanju postavljenog cilja.
 
EU-X NUDI…
EU-X savjetuje provoditelje projekta što se može, treba ili ne smije u okviru određenog programa kako bi se uspješno realizirale obavze i sloboda kod ostvarivanja projekta.
 
U okviru projekta EU-X preuzima: menadžment, dokumentaciju, izvješaj, organizaciju, moderiranje predstavljanja, internu i externu komunikaciju kao i monitoring. Time se osigurava ispravna administrativna provedba kao i prikladna komunikacija sa svim sudionicima. Vrlo je važno uvijek imati u vidu ciljeve projekta. U tu svrhu se neprekidno mora provoditi izgradnja kapaciteta na različitim nivoima. Pored toga se ne smije zaboraviti niti okruženje projekta. EU-X nudi popratne studije, trening kao i savjete vezano za organizaciju i umrežavanje.
 
EU-X SE ISTIČE u…
EU-X nudi navedene usluge na sljedećim jezicima: njemački, engleski, francuski i hrvatski/srpski/bosanski.
 
EU-X uspješno surađuje s heterogenim projektnim timovima s različitom institucionalnom, stručnom i kulturnom pozadinom.
 
Prema potrebi se može brzo uspostaviti suradnja s različitim organizacijama i stručnim ekspertizama. Fleksibilnost i brzo uigravanje omogućavaju i angažman u kratkom roku.
 
EU-X je kvalificiran za modele upravljanja raznih nauručitelja kao što su GIZ Capacity WORKS i EU Project Cycle Mangagment.
 
EU-X I VI…
Kontaktirajte EU-X kako bi Vaš projekt bio uspješan.
 
 
Evaluacija i dokumentacija
Profesionalna evaluacija i opsežna dokumentacija na kraju projekta nisu važni samo kako bi se provjerilo u kojoj mjeri je ostvaren cilj. Oni strukturiraju cjelokupno iskustvo različitih sudionika i na taj način povećavaju vrijednost samog projekta.
 
EU-X NUDI…
Na kraju nekog projekta uvijek se zna što se moglo bolje napraviti. EU-X podupire programe i projekte kako bi se takva iskustva prikupila i iskoristila u razvojnom procesu.
 
Rezultati projekta ne stavljaju se u ladicu nego se koriste i dalje šire. Temeljita dokumentacija i analiza prenosivosti jamče upotrebljivost projekta. Još za vrijeme trajanja projekta EU-X nudi savjetovanje vezano za održivost projekta koje uključuje aktivne sudionike.
 
Dobar projekt istovremeno je i otvoreni uzajamni proces učenja za sve njegove sudionike. Profesionalna evaluacija podržava taj proces. EU-X provodi prateće i završne evaluacije projekta. To ne podrazumijeva samo ocjenivanje ostvarenog cilja, nego također i analizu na koji način se do tog cilja dolazi i na taj način osigurava stjecanje iskustva i znanja.
 
EU-X SE ISTIČE u…
EU-X stvara otvorenu atmosferu koja omogućuje učenje iz prednosti i nedostataka u dinamičnim oblicima. EU-X ima posebna iskustva u konceptima i različitim formatima predstavljanja Peer-to-peer learninga.
 
EU-X raspolaže s primjerima različitih evaluacija i dokumentcije, kao i mnoštvom Good-Practice primjera iz projektnih iskustava.
 
Temeljem toga EU-X prilagođava evaluaciju i dokumentaciju Vašim potrebama i potrebama samoga projekta.
 
U zaključnim izvješćima, stručnom mišljenu i izlaganjima dokumentiraju se i predstavljaju ostvareni rezultati.
 
EU-X I VI…
Kontaktirajte EU-X kako bi Vaš projekt imao dugotrajni učinak.[/column]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert